Seleccione Páxina

NEWS

casa / Novas /

Instala luces solares de Wistron en Filipinas

Instala luces solares de Wistron en Filipinas

In the vibrant landscapes of the Philippines, Solar Road Studs emerge as transformative guardians of road safety, finding diverse applications in this archipelagic paradise. Solar Stud Light Philippines Highways and Expressways: Along the expansive highways and expressways that connect the islands, underground solar road studs mark lanes, guiding drivers with precision during both day and night. Urban Roads and Intersections: Navigating the bustling urban roads and busy intersections becomes...

Le máis
Acepta unha viaxe máis segura no ano novo! ¡Ofertas exclusivas te esperan!

Acepta unha viaxe máis segura no ano novo! ¡Ofertas exclusivas te esperan!

The dawn of a new year marks a fresh beginning, and at [Wistron Industrial Limited], we're thrilled to kick off 2024 with an exciting promotion on our traffic safety products. Elevate your safety standards without breaking the bank with our storewide 15% discount! 🛍️ Explore Our Storewide 15% Discount! 🎉Revolutionize your safety measures with a generous 15% off on our entire range of traffic safety products. From innovative gadgets to essential gear, we've got everything you need to ensure a...

Le máis
Espárragos solares de plástico de 360°: iluminando el camino a seguir!

Espárragos solares de plástico de 360°: iluminando el camino a seguir!

360° Solar Road Studs is a kind of plastic solar road studs which is very popular in recent years. The reason why it is so popular is that it is environmentally friendly and is easy to install without complicated operations. Solar road studs inside the perimeter of the placement of 6 LED lights, which is characterized by low power consumption, long life and other characteristics, so the solar plastic studs by the world's customers love! Characteristics of Solar Plastic Road Studs: All-Around...

Le máis
Luces solares de advertencia: iluminando a seguridade con enerxía sostible

Luces solares de advertencia: iluminando a seguridade con enerxía sostible

Solar warning lights have emerged as a solution for enhancing safety and visibility across diverse applications. Leveraging the power of solar energy, these lights provide a reliable and sustainable means of alerting individuals to potential hazards. Solar-Powered LED Flashing Traffic Light Introduction: Solar barricade warning light harness sunlight to generate electricity through soalr pannel. This eco-friendly approach not only reduces dependence on conventional power sources but also...

Le máis
Características e aplicacións das publicacións de advertencia

Características e aplicacións das publicacións de advertencia

The Warning Post serves as a vital safety tool, distinguished by key features that enhance visibility and durability in various applications. Delineator Post Features: High Visibility:The spring post boasts vibrant colors, like bright orange or yellow, ensuring easy recognition in different environments and lighting conditions. Durable Construction:Crafted from robust materials, the bollard post demonstrates resilience against weathering, UV exposure, and impacts, ensuring long-lasting...

Le máis
Heroes non coñecidos da seguridade e da durabilidade en embalaxes, mobles e máis alá

Heroes non coñecidos da seguridade e da durabilidade en embalaxes, mobles e máis alá

In the world of logistics, furniture design, and childproofing, corner protector are often overlooked but indispensable elements that safeguard both people and products from harm. These small yet mighty devices play a pivotal role in preventing injuries caused by sharp corners, as well as preserving the integrity of goods during transportation or storage. The Significance of Corner Protectors Corner protectors are designed to mitigate the risks associated with sharp edges found on various...

Le máis
Os postes solares da estrada iluminan a estrada

Os postes solares da estrada iluminan a estrada

Solar Road Studs revolutionize road safety with a blend of innovation and sustainability. Crafted for effectiveness and durability, these road studs redefine the way we navigate and secure our roads. Active Illumination: Solar-powered LEDs actively light up roads, enhancing visibility during nighttime and adverse weather conditions. Sustainable Energy: Harnessing solar energy during the day, these road studs illuminate roads at night, eliminating the need for external power sources. Diverse...

Le máis
A calidade importa: revelando a forza dos nosos postes de estrada solar!

A calidade importa: revelando a forza dos nosos postes de estrada solar!

A calidade importa, especialmente no que se refire á seguridade viaria. Cando se trata de tacos impermeables para estradas solares ip68, o foco brilla na calidade, especialmente no ámbito da resistencia á compresión. Destacan os nosos Solar Road Studs, e aquí tes por que: Robusta carcasa de aluminio: o noso stud de aluminio de ollo de gato solar para estradas ten unha carcasa de aluminio, libre de calquera deseño oco. Pola contra, algunhas alternativas máis baratas presentan unha carcasa oca, o que compromete a súa capacidade de resistir a presión.O noso perno de aluminio para estrada ten un...

Le máis
Luces solares para estradas: creando seguridade paso a paso!

Luces solares para estradas: creando seguridade paso a paso!

Xa te preguntas sobre a fascinante viaxe de Solar Road Studs desde o concepto á realidade? Imos desvelar o proceso de produción que hai detrás destas balizas de seguridade viaria! 1.Selección de materiais: a selección coidadosa de materiais de alta calidade, desde aluminio duradeiro ata plásticos resistentes, constitúe a base. 2.Molding and Shaping: o moldeado de precisión dá forma aos materiais escollidos, garantindo uniformidade e durabilidade para variadas condicións climáticas. 3.Integración de paneles solares: o corazón de cada LED de aluminio reflectante...

Le máis
Studs Smart Road alimentados con enerxía solar: liderando a próxima xeración en seguridade no tráfico

Studs Smart Road alimentados con enerxía solar: liderando a próxima xeración en seguridade no tráfico

Solar Smart Road Stud é un tipo de equipo intelixente de seguridade de tráfico, durante o día a través dos paneis solares para absorber a luz solar será enerxía solar en electricidade, a noite converterase automaticamente en enerxía luminosa, a través dos compoñentes que emiten luz para enviar un Variedade de cores de luz, utilízase principalmente para proporcionar marcas viarias e avisos de tráfico, mellorar o efecto de aviso visual dos condutores e peóns, para mellorar a seguridade do tráfico mediante un perno de estrada solar...

Le máis